توسط saeedmoh031

گیاه رژ لب Aeschynanthus radicans

گیاه رژ لب نام گیاه شناسی: Aeschynanthus radicans گیاه رژ لب با مراقبت آسان برای یک سبد آویز ایده آل است. قرار دادن آن در سطح چشم،  انگورهای ضخیم دنباله دار آن را با گل های دیدنی نشان…

توسط saeedmoh031

مراقبت از آرالیا ژاپنی

مراقبت از آرالیا ژاپنی: نحوه رشد Fatsia Japonica آرالیا ژاپنی آرالیا ژاپنی یک گیاه استوایی است که در باغ، در ظروف بیرون از خانه یا به عنوان یک گیاه آپارتمانی ظاهری جسورانه دارد. در این…